7. Dragi naš Pazin

Četvrtak 17.6.2021. 11-14 sati

Održan je terenski kviz o gradu Pazinu, njegovoj kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini, s učenicima 8.C razreda OŠ Vladimir Nazor koji su vodili: njihova razrednica prof. geografije Kristina Kovaček, prof. geografije i povijesti Daniel Bogešić, prof. povijesti, talijanskog jezika i književnosti Sandra Sloković.

Petak 18.6.2021. 10-12 sati

Vrtićka skupina Cvjetići odradila je radionice "Upoznajmo Pazin kroz priču i igru" i "Pazinski cukerančići" na otvorenom prostoru oko zgrade Pazinkog kolegija. Radionice su vodile odgojiteljice Emina Putinja, Rita Ujčić, socijalna pedagoginja Jasmina Jelenić, viša medicinka sestra Dorijana Ujčić, prof. matematike Miranda Guštin i Sandra Sloković, prod. povijesti, talijanskog jezika i književnosti.

Aktivnosti:

1. Pričanje priče „ Legenda o Pazinskoj jami“ na čakavštini.

2. Poligon: motoričke vježbe kombinirane sa misaonim zadacima: odgovaranje na pitanja vezanih uz priču, slaganje puzzli i slagalica, memori, razvrstavanje i uspoređivanje motiva vezanih za grad Pazin, nizanje slova, riječi povezanih sa pričom i gradom Pazinom.

3. Demonstracija pripreme pazinskih cukerančića 

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.