11. istarski zavičajni kviz Krasna zemljo - Meraviglioso paese

Cilj projekta je upoznavanje školske djece i mladih sa zavičajnom kulturnom baštinom, razvijanje natjecateljskog duha u njenom istraživanju, vrednovanje znanja i vještina te edukacija o potrebi očuvanja baštine.

Projekt se sastoji od edukativne faze tijekom koje prijavljeni učenici-natjecatelji uz pomoć svojih učitelja-mentora istražuju zavičajnu kulturnu baštinu i stječu znanja o zavičaju, osobito njegovoj kulturnoj i jezičnoj baštini (hrvatskoj i talijanskoj), povijesti i geografiji.

Predviđeno je sudjelovanje 30 parova učenika, iz različitih škola, te njihovih učitelja/nastavnika - mentora.

Organizatori će pripremiti odgovarajuće interaktivne on-line digitalne sadržaje (na kdpdi.hr ili na tečaju u sustavu Loomen).

Na kraju je predviđeno testiranje stečenih znanja i vještina, uživo ili virtualno (na jesen 2021.).

Učenicima koji dolaze iz škola s nastavom na talijanskom jeziku bit će osiguran prijevod svih materijala i testova.

NAČIN PRIJAVE

  1. Prijava za sudjelovanje na kvizu vrši se jednostavnim slanjem poruke putem e-pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a poruka treba sadržavati ime i prezime mentora/mentorice i naziv škole iz koje dolaze natjecatelji.  Mentor/menotrica ne smije prijaviti više od jednog para učenika, neovisno o tome dolazi li drugi par iz neke druge škole u kojoj mentor/mentorica također radi.
  2. Natjecanje je namijenjeno prije svega učenicima koji će školske godine 2021./22. pohađati 8. razred osnovne škole, odnosno 4. razred srednje škole. Iznimno, mentor smije prijaviti na natjecanje i mlađe učenike.
  3. Nastavnik ima pravo prijaviti samo 2 učenika, a učenici se natječu u paru. Nastavniku je dopušteno odrediti i zamjenike.
  4. Na natjecanje će biti pozvano maksimalno 18 ekipa iz osnovnih škola i 12 ekipa iz srednjih škola, prema redoslijedu prijave na gore navedenu mail-adresu, i to samo po jedan par iz iste škole.
  5. Prijave se zaprimaju najkasnije do 16.6.2021.

Pokrovitelj

uo

11o Quiz regionale Krasna zemljo - Meraviglioso paese

Lo scopo del progetto è suscitare interesse degli studenti/alunni per il patrimonio culturale regionale e nativo, sviluppare uno spirito competitivo nella sua ricerca, valutare le conoscenze e abilità ed educare alla necessità di preservarlo.

Il progetto consiste in una fase educativa durante la quale gli studenti/concorrenti registrati con l'aiuto dei loro insegnanti/mentori perlustrano il nostro patrimonio culturale regionale e acquisiscono conoscenze su esso, in particolare sul patrimonio culturale e linguistico (croato e italiano), la  storia e la geografia .

È prevista la partecipazione di 30 coppie di studenti di diverse scuole e dei loro insegnanti /mentori.

Gli organizzatori prepareranno un contenuto digitale  interattivo appropriato (sul sito: www.kdpdi.hr oppure nel sistema Loomen).

Infine, nell'autunno del 2021, dal vivo o in modo virtuale,  verranno esaminate le conoscenze e le abilità acquisite.

Agli studenti delle scuole italiane verrà fornita una traduzione di tutti i materiali e della prova scritta.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

  1. La registrazione per la partecipazione al quiz si effettua semplicemente inviando un messaggio via e-mail all'indirizzo  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Il messaggio deve contenere: il  nome e cognome del mentore/professore e il  nome della scuola. Per scuola può essere registrata soltatnto una coppia di concorrenti.  
  2. Il Quiz  è indirizzato principalmente agli studenti che nell'anno scolastico 2021/22 frequenteranno la quarta classe delle scuole medie superiori e l'ottava classe delle scuole medie. Sottolineiamo che in mancanza di alunni delle classi menzionate è permesso registrare anche alunni delle altre classi.  
  3. L'insegnante ha il diritto di registrare solo 2 studenti e gli studenti competono in coppie. L'insegnante può anche nominare il proprio supplente.
  4. Al Quiz saranno invitate 18 squadre di scuole medie e 12 squadre di scuole medie superiori, secondo l'ordine di iscrizione al suddetto indirizzo di posta elettronica.
  5. Le iscrizioni al Quiz sono aperte fino al 16 giugno 2021.

 

Lo Sponsor 

uo

 

 

Naši projekti

ISTARSKI ZAVIČAJNI KVIZ KRASNA ZEMLJO - MERAVIGLIOSO PAESE

IMG 0689

MANIFESTACIJA DRAGI NAŠ PAZIN 

DNP skupna

JAVNA PREDAVANJA ZA GRAĐANE

predavanje

 

 

Pristupnica

preuzmi

Ispunjenu pristupnicu poslati mailom ili poštom

Uplata članarina ili donacija na:

žiro račun 2402006-1100499109  

IBAN HR5224020061100499109 

(u opis plaćanja obavezno upisati ime i prezime uplatitelja)

Kontakt

Dobrilina 6, 52000 Pazin
kdpdi.mons.a.heka@gmail.com 

052 624 505

WEBMAIL

Login Form